top of page

PRIVACY VERKLARING

Dit is de privacyverklaring van Paviljoen BEET.


Om onze diensten beschikbaar te kunnen stellen, is het noodzakelijk dat wij in een aantal gevallen uw persoons gegevens verwerken. BEET respecteert uw privacy en zorgt dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft.

Hieronder treft u een overzicht aan van alle onderwerpen die in deze privacyverklaring staan.

 1. Wanneer en welke gegevens worden door ons verwerkt?

 2. Doel van de verwerking

 3. Verstrekking aan derden

 4. Bewaartermijn

 5. Beveiliging

 6. Uw rechten

 7. Informatie over het privacystatement

 8. Wijzigingen in de privacyverklaring

 

1. Wanneer en welke gegevens worden door ons verwerkt?

Wij verwerken gegevens indien u:

 • contact met ons opneemt (via een contactformulier). Het gaat dan om de gegevens waarover u contact met ons opneemt en die u zelf heeft doorgegeven voor het opnemen van contact. Het kan gaan om uw e-mailadres en/of telefoonnummer in combinatie met uw voor- en achternaam.

2. Doel van de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, namelijk voor:
• analytische en onderzoeksdoeleinden;
• het versturen van nieuws en service-gerichte informatie om u te informeren, te interesseren en te betrekken;
• het nakomen van wettelijke verplichtingen.
Voor zover wet- en regelgeving nadere eisen stelt aan de verwerking zoals het vooraf vragen van toestemming, het bieden van het recht van verzet of het achteraf kunnen afmelden zullen wij die eisen uiteraard volgen.

 

3. Verstrekking aan derden

De door ons verzamelde gegevens zijn nodig in het kader van de hierboven beschreven doeleinden. Indien ver- strekking van de gegevens aan derden nodig is voor het uitvoeren van de hiervoor genoemde doeleinden, stellen wij uw gegevens aan deze derden ter beschikking onder door de ons opgestelde voorwaarden en in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verstrekken van gegevens aan derden die een ICT oplossing aanbieden.

4. Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden alleen voor de hierboven gestelde doelen verwerkt. Wij bewaren uw persoonsge- gevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht.

5. Beveiliging

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. Wij treffen voortdurend passende maatre- gelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, ongeoorloofd gebruik of de wijziging ervan. Deze maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

6. Uw rechten

Als u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen aan info@paviljoenbeet.nl. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie en aanbiedingen dan kunt u zich vanuit die betreffende uiting afmelden.

7. Informatie over de privacyverklaring

Voor alle andere vragen die u mocht hebben over het privacyverklaring van BEET, kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar Info@paviljoenbeet.nl t.a.v. Wouter.

8. Wijzigingen in dit privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van BEET. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Privacyverklaring - bezoek website

Teneinde onze website en de daarmee verbonden diensten aan gebruikers beschikbaar te kunnen stellen, is het noodzakelijk dat wij in een aantal gevallen persoonsgegevens verwerken. Wij respecteren de privacy van de ge- bruikers en zorgen dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. In deze privacyverklaring wordt precies uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft.

Welke gegevens worden door ons verwerkt?

De gegevens die door ons worden verwerkt bestaan uit twee categorieën: Enerzijds zijn dit gegevens die u zelf invult in formulieren op de website. Deze gegevens betreffen uw identiteit (zoals naam, adres, e-mail, etc.) als ook gegevens die in verband staan met de door u gestelde vraag of aangevraagde dienst.

Daarnaast maken wij gebruik van Google Analytics voor statistische doeleinden, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.

De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (in het geval van BEET) wordt

overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u deze website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website.

BEET heeft een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten. Wij hebben het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd en hebben ‘gegevens delen’ uitgezet. Tevens maken wij geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.
Als u bezwaar hebt tegen deze vorm van gegevens vastleggen, kunt u uw browser zo instellen dat deze geen cookies accepteert. Het niet accepteren van cookies kan echter tot gevolg hebben dat u tot sommige pagina’s van deze website geen toegang krijgt.

We analyseren geen persoonsgegevens noch worden deze verder door ons verwerkt.

Wat doen wij met uw gegevens?

Het doel van het verwerken van de gegevens is:

 • Het verwerken van uw vraag.

 • Ons in staat te stellen onze diensten te verlenen.

 • Het bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de site.

 • Het kunnen doen van aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuws- bulletins (uitsluitend met uw instemming).
  De persoonsgegevens worden alleen voor boven gestelde doelen verwerkt. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht.

  Beveiliging

  Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

  Uw rechten

  Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen aan info@paviljoenbeet.nl. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie en aanbiedingen of andere informatie (persberichten, vacatures etc.) dan kunt u zich altijd vanuit die betreffende uiting afmelden.

  Informatie over ons privacy beleid

  Voor alle andere vragen die u mocht hebben over ons privacy beleid, kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar info@paviljoenbeet.nl

bottom of page